Bình Luận Án Các Tranh Chấp Điển Hình Trong Quản Trị Công Ty

Sách Bình Luận Án Các Tranh Chấp Điển Hình Trong Quản Trị Công Ty pdf ebook review doc epub word wattpad prc mobi audio mp3 sách nói đọc online Tác giả: TS Phạm Hoài Huấn,  ThS Lê Nhật Bảo.

👉 Link Sách: https://bit.ly/3AHf8JA

1. Review sách Bình Luận Án Các Tranh Chấp Điển Hình Trong Quản Trị Công Ty

Sách Bình Luận Án Các Tranh Chấp Điển Hình Trong Quản Trị Công Ty ebook review pdf dowload word audio mp3 Tác giả: TS Phạm Hoài Huấn,  ThS Lê Nhật Bảo trong danh mục Sách Chính Trị – Pháp Lý đang sale off % còn 104.400 ₫, Đứng thứ 33 trong Top 1000 Luật – Văn Bản Luật bán chạy tháng này đã được bán ra hơn 70 cuốn ngay sau khi lên kệ, cùng với 18 nhận xét, đánh giá từ độc giả.

👉 XEM SÁCH

2. Thông tin sách Bình Luận Án Các Tranh Chấp Điển Hình Trong Quản Trị Công Ty

Sách Bình Luận Án Các Tranh Chấp Điển Hình Trong Quản Trị Công Ty Tác giả: TS Phạm Hoài Huấn,  ThS Lê Nhật Bảo, Công ty phát hành NXB Chính Trị Quốc Gia Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Công ty phát hành NXB Chính Trị Quốc Gia
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

3. Mô tả sách Bình Luận Án Các Tranh Chấp Điển Hình Trong Quản Trị Công Ty

Luật pháp thường được cho là tĩnh và khô khan vì chỉ tập trung vào việc nêu quyền và nghĩa vụ của các bên trong một quan hệ cụ thể và hậu quả pháp lý áp dụng khi có vi phạm. Quy định pháp luật chỉ bắt đầu bớt khô khan khi được áp dụng trên thực tế, đối với các chủ thể cụ thể, trong các hoàn cảnh cụ thể. Khi đó, quy định pháp luật ẩn chứa đằng sau là các học thuyết liên quan đến kinh tế, chính trị, xã hội và tự nhiên. Đặc biệt, khi các bên có tranh chấp được giải quyết tại Tòa án, thì bản án thể hiện quan điểm của cơ quan xét xử đối với cách áp dụng pháp luật trên thực tế về từng vấn đề pháp lý cụ thể, trong hoàn cảnh cụ thể. Chính vì vậy, bản án (bao gồm án lệ và bản án không phải là án lệ) ngày càng có vai trò quan trọng trong quá trình làm việc của luật sư, người hành nghề luật, giảng viên và sinh viên luật. Cuốn sách này sẽ cung cấp đến độc giả: (i) Các tranh chấp mang tính điển hình trong quản trị công ty được trình bày theo trình tự thời gian từ khi các bên thỏa thuận thành lập công ty, vận hành, mở rộng quy mô bằng cách tiếp nhận vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mới. (ii) Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân các cấp tại Việt Nam về các tranh chấp này góp phần đem lại góc nhìn tham khảo về quan điểm xử lý và/hoặc thực tiễn áp dụng pháp luật của Tòa án. (iii) Bình luận về cách áp dụng pháp luật của Tòa án đối với các tranh chấp được đưa ra.