Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam

Sách Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam pdf ebook review doc epub word wattpad prc mobi audio mp3 sách nói đọc online .

👉 Link Sách: https://bit.ly/3rcxkaP

1. Review sách Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam

Sách Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam ebook review pdf dowload word audio mp3 trong danh mục Sách Chính Trị – Pháp Lý đang sale off % còn 95.000 ₫, Đứng thứ 11 trong Top 1000 Luật – Văn Bản Luật bán chạy tháng này đã được bán ra hơn 1000+ cuốn ngay sau khi lên kệ, cùng với 112 nhận xét, đánh giá từ độc giả.

👉 XEM SÁCH

2. Thông tin sách Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam

Sách Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam , Công ty phát hành – Kích thước 20 x 28 cm Loại bìa Bìa mềm Số trang 398 Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức.

Công ty phát hành
Kích thước

20 x 28 cm

Loại bìa Bìa mềm
Số trang 398
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức

3. Mô tả sách Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam

Luật Hiến pháp Việt Nam là môn học nghiên cứu những vấn đề cơ bản về ngành luật Hiến Pháp Việt Nam, chế độ chính trị , kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, chính sách đối ngoại, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, những vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để hiểu và vận dụng được các vấn đề của môn học Luật Hiến Pháp đòi hỏi người học phải tiếp cận các quy định cụ thể liên quan đến môn học trong các văn bản pháp luật hiện hành. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập, Bộ môn Luật Hiến Pháp Việt Nam thuộc Khoa Luật Hành Chính- Nhà Nước, trường Đại  Học Luật thành phố Hồ Chí Minh tuyển chọn và hệ thống cuốn Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam. Cuốn sách là sự tập hợp đầy đủ các văn bản pháp luật cần thiết phục vụ môn học Luật hiến pháp Việt Nam đang có hiệu lực và sắp xếp theo thứ tự khoa học nhằm giúp người học tiếp cận hiệu quả nhất.