Sách Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân Hiện Hành – Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

Sách Sách Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân Hiện Hành – Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật) pdf ebook review doc epub word wattpad prc mobi audio mp3 sách nói đọc online .

👉 Link Sách: https://bit.ly/32MqKi2

1. Review sách Sách Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân Hiện Hành – Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

Sách Sách Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân Hiện Hành – Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật) ebook review pdf dowload word audio mp3 trong danh mục Sách Chính Trị – Pháp Lý đang sale off % còn 21.000 ₫, đã được bán ra hơn 32 cuốn ngay sau khi lên kệ, cùng với nhận xét, đánh giá từ độc giả.

👉 XEM SÁCH

2. Thông tin sách Sách Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân Hiện Hành – Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

Sách Sách Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân Hiện Hành – Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật) , Công ty phát hành NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Loại bìa Bìa mềm Số trang 112 Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Công ty phát hành NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 112
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

3. Mô tả sách Sách Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân Hiện Hành – Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

Sách Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân Hiện Hành    Tác giả: Quốc Hội NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Năm xuất bản: 2018 Số trang: 112   Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2014. Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân; về Kiểm sát viên và các chức danh khác trong Viện kiểm sát nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Luật gồm 101 điều tập hợp trong 6 chương. Cuốn sách Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân ngoài việc giới thiệu toàn văn Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân còn giới thiệu 2 văn bản: – Lệnh số 20/2014/L-CTN ngày 4 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Nghị quyết về việc thi hành Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân. – Nghị quyết số 82/2014/QH13 ngày 24-11-2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!