Oxford Phonics World Refresh 2 Students Book Pack

Sách Oxford Phonics World Refresh 2 Students Book Pack pdf ebook review doc epub word wattpad prc mobi audio mp3 sách nói đọc online Tác giả: Kaj Schwermer.

👉 Link Sách: https://bit.ly/3ubUkrC

1. Review sách Oxford Phonics World Refresh 2 Students Book Pack

Sách Oxford Phonics World Refresh 2 Students Book Pack ebook review pdf dowload word audio mp3 Tác giả: Kaj Schwermer trong danh mục Sách Ngoại văn ngoại ngữ đang sale off % còn 321.100 ₫, đã được bán ra hơn 86 cuốn ngay sau khi lên kệ, cùng với nhận xét, đánh giá từ độc giả.

👉 XEM SÁCH

2. Thông tin sách Oxford Phonics World Refresh 2 Students Book Pack

Sách Oxford Phonics World Refresh 2 Students Book Pack Tác giả: Kaj Schwermer, Công ty phát hành Oxford University Press ISBN-13 9780194750387.

Công ty phát hành Oxford University Press
ISBN-13 9780194750387

3. Mô tả sách Oxford Phonics World Refresh 2 Students Book Pack

Oxford Phonics World is the first step on your students’ journey into English, leading you through all 44 sounds. This 5-level phonics course can be used before or alongside a main course book. Thought-provoking and engaging activities let children actively apply what they learn. They learn to really read, not just memorize words and sounds. .