Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

Sách Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) pdf ebook review doc epub word wattpad prc mobi audio mp3 sách nói đọc online Tác giả: Quốc hội.

👉 Link Sách: https://bit.ly/3HeDxsx

1. Review sách Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

Sách Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) ebook review pdf dowload word audio mp3 Tác giả: Quốc hội trong danh mục Sách Chính Trị – Pháp Lý đang sale off 11% còn 16.900 ₫, đã được bán ra hơn 27 cuốn ngay sau khi lên kệ, cùng với nhận xét, đánh giá từ độc giả.

👉 XEM SÁCH

2. Thông tin sách Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

Sách Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) Tác giả: Quốc hội, Công ty phát hành NXB Chính Trị Quốc Gia Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Công ty phát hành NXB Chính Trị Quốc Gia
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

3. Mô tả sách Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

Luật Cán bộ, công chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) gồm 10 chương, 87 điều, quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ. Nội dung cuốn sách Luật Cán bộ, công chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, là văn bản được nhất thể hóa từ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020), giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.