An Ninh Môi Trường Và Hòa Bình Ở Biển Đông

Sách An Ninh Môi Trường Và Hòa Bình Ở Biển Đông pdf ebook doc epub word wattpad prc đọc online Tác giả: PGS, TS Nguyễn Chu Hồi.

👉 Link Sách: https://bit.ly/3lhhWro

1. Review sách An Ninh Môi Trường Và Hòa Bình Ở Biển Đông

Sách ebook review An Ninh Môi Trường Và Hòa Bình Ở Biển Đông file pdf dowload word audio mp3 Tác giả: PGS, TS Nguyễn Chu Hồi trong danh mục: Sách Kiến thức tổng hợp / Kiến thức bách khoa có giá chỉ: 60.000 ₫, xếp hạng: , đi kèm với hơn: 1 nhận xét, đánh giá từ độc giả.

👉 XEM SÁCH

2. Thông tin sách An Ninh Môi Trường Và Hòa Bình Ở Biển Đông

Sách An Ninh Môi Trường Và Hòa Bình Ở Biển Đông Tác giả: PGS, TS Nguyễn Chu Hồi, Công ty phát hành Thông tin và Truyền thông Ngày xuất bản 10-2017 Kích thước 14.5 x 20.5 cm Loại bìa Bìa mềm SKU 2616634132291.

3. Mô tả sách An Ninh Môi Trường Và Hòa Bình Ở Biển Đông

An Ninh Môi Trường Và Hòa Bình Ở Biển Đông Biển Đông luôn chiếm vị trí địa chiến lược quan trọng đối với khu vực và thế giới, chứa đựng các lợi ích không chỉ đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, mà còn đối với phần còn lại của thế giới. Đặc biệt, đây là nơi tích tụ các lợi ích “vốn có” đối với các nguồn tài nguyên và giá trị môi trường, sinh thái biển; đối với tự do hàng hải, hàng không trong, qua và trên Biển Đông. Chính vì thế, Biển Đông đã trở thành địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng truyền thống của các nước, đặc biệt là các nước lớn trong lịch sử, đồng thời cũng đang phải đối mặt với các thách thức ngày càng gia tăng đối với an ninh môi trường biển; an toàn, an ninh và tự do hàng hải, hàng không. Trong những năm gần đây, các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đã leo thang ở Biển Đông, làm gia tăng sự căng thẳng, ảnh hưởng đến lợi ích nhiều mặt của các quốc gia trong và ngoài khu vực. Bên cạnh các nguy cơ xung đột, khu vực biển này hàng ngày phải đối mặt với những thách thức “an ninh phi truyền thống” (non-traditional security), như: cướp biển, thiên tai, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, v.v… An ninh môi trường Biển Đông là một dạng an ninh phi truyền thống và đã trở thành một bộ phận của an ninh biển (an ninh quốc gia, an ninh khu vực và toàn cầu). An ninh môi trường ở Biển Đông liên quan đến sự sống còn, đến sự phát triển và bảo đảm an ninh, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Các nguồn tài nguyên và môi trường Biển Đông và vùng bờ của Việt Nam có tầm quan trọng trực tiếp đến sinh kế của khoảng 50% dân số sống ở 28 tỉnh ven biển và khoảng 30% dân số sống ở 115 huyện ven biển và 14 huyện đảo của nước ta.  Mục đích của cuốn sách là góp thêm thông tin về mối quan hệ và tính liên kết của các vấn đề môi trường, tài nguyên với các căng thẳng và xung đột ở Biển Đông. Trên cơ sở đó, bàn luận về cách tiếp cận và giải pháp đảm bảo an ninh môi trường và các nguồn tài nguyên trong bối cảnh mới ở Biển Đông. Đồng thời, góp phần tuyên truyền thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững giai đoạn 2016-2030 về “Bảo tồn và sử dụng lâu bền đại dương, biển và tài nguyên biển vì sự phát triển bền vững”